logo

Basic

Standart

Premium

Hygienické poradenstvo

Áno

Áno

Áno

Zaslanie aktuálnych zmien
v legislatíve potravín

Áno

Áno

Áno

Riešenie hygienických nedostatkov pri kontorole štátnym kontrolným úradom

Áno

Áno

Áno

Audit prevádzky s výstupnou správou

2x ročne

4x ročne

na požiadanie

Vypracovaie check listov
na mieru

-

Áno

Áno

Hodnotenie zamestnancov
z chceck listov

-

Áno

Áno

Vypracovanie odvolaní
na správne konanie

-

Áno

odvolania
i vyjadrenia

Telefonická asistencia
pri kontrole štátnym orgánom

-

Áno

Áno

Školenia hygienického minima

-

1x ročne

pri väčších legislatívnych
zmenách, min.2x ročne

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing