O NÁS

MvDr. Vlasta Gregorová

MVDr. Vlasta Gregorová vyštudovala Vysokú školu veterinársku v roku 1982, odbor Hygiena potravín. Po ukončení štúdia dlhodobo pracovala ako štátny veterinárny lekár – hygienik. Má pracovné skúsenosti vo výrobných podnikoch rôzneho zamerania- kontrola prvovýroby mlieka, laboratórium, mäsokombinát. Pracovala
na pozícii Quality Manager pre nadnárodné obchodné reťazce. Neskôr pre ne externe vykonávala audity, školenia odbornej spôsobilosti a odborné poradenstvo v oblasti hygieny potravín.

Získané certifikáty

© 2017 FOOD CONTROL s. r. o. Všetky práva vyhradené. Made by PNP marketing